H. A. Brorson (1694 - 1764)
Måske er han den største af vore digtere. I hans salmer og sange forenes stærke sanseindtryk, smukke klange og flotte billede til stor kunst. Jeg vil fortælle om et følsomt menneskes bevægede liv i en tid, hvor den enkeltes frihed blev indskrænket af en stærk, enevældig og pietistisk forankret kongemagt, men også en tid, hvor menneskets følelser fik lov at udfolde sig i så fuldt flor, at vi næsten ikke fatter det i dag. Vi vil se ind i en eksotisk tid, hvor det var svært at leve, men aldrig kedeligt.