Velkommen til Marianne Hesselholts hjemmeside. Her kan du finde oplysninger om et forfatterskab, der udfolder sig i børnebøger, romaner og noveller, og om en foredragsvirksomhed, der tager udgangspunkt i de temaer, der behandles i de litterære værker, f. eks.: udvandrere, outsidere, engle, salmedigtere og egnshistorie. Desuden vil du kunne læse lidt om personen bag disse virksomheder.

Seneste bog

Tobias og Englen

Tobias og Englen er en fri gendigtning af en mere end 2000 år gammel tekst ved navn ”Tobits Bog”. Bogen er en af de mange apokryfe tekster, som er forfattet på samme tid som bøgerne fra Det gamle Testamente, og den handler om en jødisk families skæbne

Eksempel på blogpost

Sapere aude – Kant kunne, kan du?

Posted on 28. december 2017

Da B.S. Ingemann var en lille dreng, oplevede han et sandt drama i den ellers så fredelige præstegård i Torkildstrup. Hele familien var samlet om det store bord i stuen. Grandmaman tronede for den ene ende, pastor Ingemann for den anden, og rundt om sad store og små børn. Men de havde ikke som vanligt blikket rettet mod faren, og det var ikke hans fortællinger, de slugte.

Kommende foredrag


© Copyright Marianne Hesselholt 2015